Cây Xương rồng (Opuntia ficus-indica)

Cây Xương rồng (Opuntia ficus-indica)

Opuntia ficus-indica thường được gọi là Xương rồng lê gai hoặc xương rồng Nopal, là loại cây hạt kín hai lá mầm. Nó thuộc họ Xương rồng và được đặc trưng bởi khả năng thích nghi đáng kể với khí hậu khô hạn và bán khô hạn ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn cầu.

 

 

Bằng chứng thuyết phục về tiềm năng lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe của loài Xương rồng này đã được cung cấp bởi các nhà khoa học hàn lâm và các công ty tư nhân.

Đáng chú ý, nó có thành phần giàu trong Polyphenol, Vitamin, Axit béo không bão hòa đa và Axit amin đã được chứng minh rõ ràng thông qua việc sử dụng một loạt các phương pháp chiết xuất. Các hợp chất và dẫn xuất xương rồng tự nhiên đã được xác định đã được chứng minh là có các hoạt động liên quan đến sinh học bao gồm các đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hạ đường huyết, kháng khuẩn và bảo vệ thần kinh.

Đánh giá hiện tại nhằm mục đích nhấn mạnh các loại thành phần chính của cây Xương rồng và mối quan tâm về mặt y học của chúng thông qua việc tập trung vào một số tác dụng sinh học của chúng, đặc biệt là những tác dụng có lợi cho sức khỏe và tác dụng điều trị hứa hẹn nhất.

 

Nguồn tham khảo:
[1]
Eduardo Madrigal-Santillán (2022). Opuntia spp. in Human Health: A Comprehensive Summary on Its Pharmacological, Therapeutic and Preventive Properties. Part 2. Plants (Basel). 2022 Sep; 11(18): 2333.


[2] Eman Yasser Abbas(2022). An overview and update on the chemical composition and potential health benefits of Opuntia ficus-indica (L.) Miller. J Food Biochem. 2022 Nov;46(11):e14310.


[3] María del Socorro Santos Díaz (2017). Opuntia spp.: Characterization and Benefits in Chronic Diseases. Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017: 8634249.


[4] Mariana Martins (2023). Physicochemical, Nutritional, and Medicinal Properties of Opuntia ficus-indica (L.) Mill. and Its Main Agro-Industrial Use: A Review. Plants (Basel). 2023 Apr; 12(7): 1512.

← Bài trước Bài sau →